WOW0821240209BLCLJLLLML

Ruilen & Retourneren

 Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

LET OP! Een retourzending dient eerst gemeld te worden zodat wij aanvullende instructies mbt de retourzending kunnen verstrekken en daarnaast op de hoogte zijn dat we een zending kunnen verwachten.

Wilt u een bestelling annuleren dan kunt u contact met ons op nemen via info@kidz4you.nl.

 

Retourzendingen zijn voor risico van de klant. Kidz4you is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde items. Vraag bij het postkantoor daarom altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

 Uitzonderingen retourneren

Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf    
 duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:  
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 Garantie

 1. De garantie op geleverde Producten is beperkt tot de door de fabrikant van de Producten meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Voor eventuele aanspraak op garantie dient de Koper zich te wenden tot de Leverancier van het Product.
 3. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
 4. Indien het Product binnen de toepasselijke garantietermijn gebreken vertoont, zal de Leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen. Indien herstel niet mogelijk is, zal de Leverancier het Product kosteloos vervangen. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, zal de Leverancier het aankoopbedrag van het gebrekkige Product retourneren.
 5. De garantie vervalt indien het gebrek van het Product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of anderszins niet aan de Leverancier is toe te rekenen. Daaronder wordt mede begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten.
 6. Wanneer door de Leverancier voor de vaststelling van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de Koper indien en voor zover het betreffende gebrek niet aan de Leverancier kan worden toegerekend, dan wel geen aanspraak kan worden gemaakt op toepasselijke garantie. De Leverancier streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van zijn verplichting tot het betalen van de hierbedoelde kosten.
 7. Indien een Product voor onderzoek aan de Leverancier wordt toegezonden, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Koper. De Koper maakt aanspraak op restitutie van de hierbedoelde kosten indien blijkt dat hem een geldig beroep op garantie toekomt.

 


Toegevoegd aan Winkelmand!